Είσοδος

Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του λογαριασμού σας για SCMS.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που συνοδεύει τη διεύθυνση email του λογαριασμού σας.
Copyright © 2023 SCMS.io
version 23.05.2404
Τα ψηφιακά δεδομένα στην υπηρεσία του OTA και του πολίτη.
ένα μοναδικό εργαλείο για κάθε Δήμο και ΟΤΑ που βοηθάει στην οργάνωση των διαδικασιών του με τελικό ωφελούμενο τον πολίτη.